FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelInkluderings- och exkluderingsprocesser i länsstyrelsens ärendehandläggning
Dnr3.2.2-3412-2012
MedelsförvaltareLänsstyrelsen i Örebro
InstitutionPlan & Kultur
ProjektledareMia Geijer
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaJämställdhet, solidaritet och internationellt utbyte
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 100 000
Kortfattat syfte
Syftet med projektet är att tillsammans med universitet och högskolor ta fram konkreta exempel på hur länsstyrelsernas ärendehandläggning inom kulturmiljöområdet kan bli mer inkluderande. En exempelsamling sätts samman som ska fungera som inspiration
Sammanfattning
Genom att låta forskare i en brett sammansatt referensgrupp analysera och lämna förslag på hur ärenden inom vanliga områden i kulturmiljöarbetet, t ex byggnadsminnen, fornlämningar, information och kunskapsunderlag, ska exempel tas fram som stimulerar till inkluderande arbetssätt. 2010–2012 har länsstyrelserna gemensamt genomfört utvecklingsprojektet Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv. Det har visat sig finnas en tröghet i att tillämpa de perspektiv som Kalejdoskop vill förmedla i länsstyrelsens ordinarie kulturmiljöarbete. Med framtagna konkreta exempel presenterade och diskuterade vid inspirerande seminarier ska projektet visa att förändring kan åstadkommas med enkla medel.