FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelNya Samverkansformer i det Digitala Lärandelandskapet (NSDL)
Dnr3.2.2-3421-2012
MedelsförvaltareKungliga Tekniska Högskolan
InstitutionSkolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande
ProjektledareAmbjörn Naeve
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvsinformation
UndertemaInformationsprocesser, iscensättning och digitalisering
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 600 000
Kortfattat syfte
Att förstärka historieintresset hos ungdomar genom att utforska och utveckla nätbaserade samverkansformer mellan skolor, bibliotek och museer samt globalt tillgängliga beskrivningsstrukturer för kulturarvsmaterial - baserade på länkad och öppen data.
Sammanfattning
Projektet fokuserar på skapandet av berikande och gränsöverskridande sammanhang och interaktionsformer kring kulturarvsinformation samt utveckling och underhåll av globalt tillgängliga beskrivningsformer som understödjer detta. Scenario: En skolklass får i uppgift att sätta upp en teaterpjäs om Gustav Vasa. Uppgiften innefattar scenografi, dekor, kläder, musik, etc. Klassen delar upp sig i team som besöker motsvarande tema-muséer för att leta efter lämpligt material. Via sina smarta telefoner matar teamen in hyperlänkar till 'kandidatmaterialet' i sina elektroniska portföljer. Detta material editeras senare och sammanflätas till en konsistent och ‘tidstrogen’ uppsättning av pjäsen.