FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelAgrarlämningar i det nutida samhället
Dnr3.2.2-3379-2012
MedelsförvaltareJönköpings läns museum
InstitutionArkeologi
ProjektledareÅdel Vestbö Franzén
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaDokumentationsmetoder för kulturarvet
Webbplatshttp://www.jkpglm.se/Kulturmiljo/Aktuellt/Nyhetsarkiv-2013/Agrarseminarium/
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 100 000
Kortfattat syfte
Att anordna seminarium kring fossila landskap och hur dessa handläggs och värderas på myndigheterna. Resultat av syntesarbete kring fossila landskap i Småland presenteras. Seminariet resulterar i en publikation.
Sammanfattning
Undersökningar kring fossila landskap har varit omfattande de senaste 20 åren i Götaland. Jönköpings läns museum och Kulturparken Småland sammanställer för tillfället de undersökningar som gjort inom området i syntesrapporter. Sammanställningen visar på skillnader i handlägningsförfarande, metoder och resultat. En bredare presentation behövs där värderingen av lämningstypen har varierat över tid från kulturmiljöorganisationer, myndigheter skogsbolag och markägare. Var står vi idag och vilka utmaningar skapar dagens synsätt?