FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelAtt samförvalta världsarv
Dnr3.2.2-3410-2012
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionInstitutionen för kulturantropologi och etnologi
ProjektledareCarina Green
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaJämställdhet, solidaritet och internationellt utbyte
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 750 000
20141 230 087
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att nå ökad kunskap om de ibland konfliktfyllda processer som lokalt förankrad förvaltning med ökat inflytande och delaktighet innebär och där villkoren för förankringen av världsarven ständigt omförhandlas och förändras.
Sammanfattning
Idag finns över 900 världsarv runt om i världen. Flera av dessa berör urbefolkningar. Det finns ett internationellt stöd för att urbefolkningar ska få ökat inflytande över förvaltningen av dessa världsarv. God samförvaltning kan dock vara svårt att förverkliga i praktiken, speciellt i fall när etnopolitiska mål och natur- och kulturmiljövårdens mål möts. Det här projektet syftar till att analysera de utmaningar och möjligheter som världsarv ger till ökad dialog och lokalt förankrad förvaltning. Utifrån etnografiska metoder kommer fältarbete och intervjuer att utföras i tre världsarv där urbefolkningars intressen ingår, bl a i Laponia i Sverige.