FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelNya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess
Dnr3.2.2-3512-2011
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionArkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst
ProjektledareMats Anglert
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaDokumentationsmetoder för kulturarvet
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 469 061Samredovisas med 3.2.23192-2010 Förstudie Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations och analysprocess.
2013 379 246
Kortfattat syfte
Projektets övergripande syfte är att utveckla nya och effektivare verktyg för byggnadsarkeologisk dokumentation och analys så att ny kunskap kan erhållas om de historiska byggnaderna vilket kan öka intresset och förståelsen för dagens brukare.
Sammanfattning
Projektet Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess har som mål att utveckla metoder för dokumentation och analys av byggnader. Målsättningen är också ett internationellt samarbete med personer från ämnesområden som är nära byggnadsarkeologin. För att äldre byggnaders historia skall kunna berättas och göras levande måste murverkens alla dimensioner dokumenteras och analyseras. Dokumentation med ny teknik som laser- och fotoskanning ger en 3D-bild som kan användas i digitala modeller. Syftet med denna ansökan är att undersöka hur 3D dokumentationen av Lateran-baptisteriet i Rom kan öka förståelsen för hur byggnaden har sett ut och använts under olika tider.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelNew methods for building archaeological documentation and analysis process
Ingår iUV Rapport 2013:106
FörfattareAgostina Appetecchia, Olof Brandt, Gunilla Gardelin, Hanna Menander, Håkan Thorén
Utgivningsår2014
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet Arkeologiska uppdragsverksamheten UV Syd
Länkhttp://www.raa.se/app/uploads/2014/07/Rapport-3.2.2-3512-2011-New-methods-for-building-archaeologica
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess som genomfördes vid Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet UV Syd 2012-2013 och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom temat Tillståndet för kulturarvet.