FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelReaktionshastigheter i vattendränkt trä
Dnr3.2.2-3411-2012
MedelsförvaltareSveriges lantbruksuniversitet
InstitutionInstitutionen för kemi
ProjektledareGunnar Almkvist
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaKulturmiljöns tillstånd
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 700 000
2014 718 700
Kortfattat syfte
Syftet är att utreda med vilken hastighet och genom vilken dominerande process nedbrytningen av vasaträ sker. Detta är avgörande för hur stödstruktur och åtgärder utformas för ett långsiktigt bevarande av Vasa i den nuvarande museimiljön.
Sammanfattning
De senaste årens forskning kring Vasas bevarandetillstånd har genererat en stor mängd ny kunskap om vad som händer med vattendränkta arkeologiska trästrukturer när de bärgas. Vasas trä är delvis nedbrutet och dess styrka har försvagats markant jämfört med färskt ekträ. Orsakerna är kopplade till närvaron av järnföreningar och syror i virket men detaljerna är delvis outredda. En förbättrad stöttning planeras för att skeppet i framtiden inte ska deformeras och brott i förlängningen uppstå. Avgörande för detta arbete är fördjupad kunskap om reaktionerna som leder till nedbrytning och påverkan på skrovets hållfasthet i den nuvarande museimiljön.