FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelLag och verkan - om kulturmiljöarbetets verktyg och värdegrund
Dnr3.2.2-3414-2012
MedelsförvaltareHögskolan på Gotland
InstitutionInstitutionen för kultur, energi och miljö
ProjektledareMia Geijer
Programperiod2012-2016
FoU temaStyrmedel
UndertemaUtveckling av regelverken
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 200 000
Kortfattat syfte
Syftet är att, genom att ge en bakgrundsbild av kulturmiljövårdens värdegrund, regelverk och de problem som uppstår i mötet mellan författning, mål och praktik samt friktion mot andra regelverk, ge underlag för en diskussion om möjliga förbättringar.
Sammanfattning
Författningar m m reglerar den offentliga kulturarvsförvaltningens verksamhet. Det regelverk och de verktyg som styr kulturarvsarbetet har succesivt tillkommit och justerats under 1900-talet. Kulturmiljöarbetet styrs också av värdegrunder, måldokument, internationella och europeiska konventioner. Den bristande samordningen mellan författningar, verktyg och målbild är kännbar. Även andra sektorers regelverk och resurser påverkar förutsättningar för kulturmiljövsarbetet. Projektet ska beskriva bakgrunden till dagens system, samband mellan brister i det författningsgrundade arbetet och svårigheter att uppnå mål och åtaganden som styrdokument utfäster i en svensk och internationell kontext.