FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelHantverkarens dokumentationsmetoder
Dnr3.2.2-3400-2012
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård, Hantverkslaboratoriet
ProjektledareGunnar Almevik
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaDokumentationsmetoder för kulturarvet
Webbplatshttp://muraren.wordpress.com/
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 450 000
2014 450 000
2015 65 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att genom försök och samlad erfarenhet från verkliga projekt utarbeta ett praktiskt kunskapsstöd till hantverkaren för sina dokumentationsuppgifter inom byggnadsvården.
Sammanfattning
Projektet "Hantverkarens dokumentationsmetoder" syftar till att utarbeta ett praktiskt kunskapsstöd för hantverkarens dokumentationsuppgifter inom byggnadsvården. I en förstudie 2012 har erfarenheter och goda exempel inventeras nationellt och internationellt. En genomgång av krav och önskemål från utförare, beställare, rådgivare, myndigheter, utbildare och forskare ligger till grund för projektet. Dokumentationen ska svara mot behov för en långsiktig förvaltning av det byggda kulturarvet. Målet är en handledningen i olika dokumentationsprocedurer med goda exempel från verkliga projekt. Fokus läggs på dokumentation med digitala redskap och kommunikation genom interaktiva medier.