FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelInternationell konferens om utveckling av färgarkeologiska undersökningar
Dnr3.2.2-3387-2012
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareKaj Thuresson
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaFörvaltning och Konserveringsvetenskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 170 000
2014 25 000
Kortfattat syfte
Architectural Paint Research (APR) är ett tvärvetenskapligt nätverk som hittills samlats vid fyra internationella konferenser. Nätverkets syfte är att lyfta fram färgarkeologiska undersökningar som kunskapskälla för byggnadsvården.
Sammanfattning
Den femte internationella konferensen om arktitekturbunden färgarkeologi (Architectural Paint Research = APR) grundar sig på fyra tidigare konferenser som syftade till att samla den växande skara experter i färgarkeologiska undersökningar, kulturvård och andra intresserade. Konferensen är tänkt att äga rum i Stockholm hösten 2013 under tre dagar, den fjärde dagen är avsatt för exkursioner. Inför konferensen kommer en redaktionsgrupp att etableras för att ta emot och välja ut de föredrag som kommer att presenteras vid konferensen.