FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelMålning av plåt på kulturhistoriska byggnader
Dnr3.2.2-3399-2012
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård, Hantverkslaboratoriet
ProjektledareGunnar Almevik
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaFörvaltning och Konserveringsvetenskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 65 000Särskilt villkor: Beviljat del av förstudie.
Kortfattat syfte
Syftet är att genom analys och utvärdering av procedurer och praktiska försök ta fram kunskapsunderlag för målning av plåttak på kulturhistoriska byggnader. I en förstudie kartläggs och analyseras dagens kunskapsläge.
Sammanfattning
Målad plåt är ett vanligt taktäckningsmaterial på kulturhistoriska byggnader. Varje år genomförs kostsamma underhållsinsatser och omläggning av tak. Råd och procedursamlingar för att underhålla platsmålade eller fabrikslackerade plåttak är bristfälliga ur antikvarisk-teknisk synpunkt. 2006 förändrades förzinkningens lagerskydd med följden att tidigare beprövade målningssystem inte kan tillämpas. Projektet syftar till att sammanställa procedurer och ta fram ett handfast stöd beträffande rengöring, rostskydd och målning av plåt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I en förstudie kartläggs och analyseras dagens kunskapsläge.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelMålning av takplåt på kulturhistoriska byggnader. En kunskapssammanställning
FörfattareArja Källbom
Utgivningsår2014
Utgivare/förlagGöteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet
Länkhttp://hdl.handle.net/2077/35775
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Målning av plåt på kulturhistoriska byggnader som har finansierats av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet genomfördes 2013 inom temat Tillståndet för kulturarvet.