FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelForsknings- och utvecklingsprojekt Visby ringmur
Dnr3.2.2-2977-2013
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionAvdelningen för fastigheter och besöksmål
ProjektledareKristin Balksten
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaFörvaltning och Konserveringsvetenskap
Webbplatshttp://www.raa.se/aktuellt/press/om-aktuella-fragor/visby-ringmur/
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 350 000
Kortfattat syfte
Skapa förutsättningar för ett långsiktigt underhåll av historiska murverk, med utgångspunkt från analys av ett raserat parti på Visby ringmur. Projektet utgör en del i utvecklingen av en byggnadsarkeologisk forskningsmiljö inom RAÄ:s Fövaltningsavd.
Sammanfattning
Visby Ringmur byggdes under 1200-1300-talet, är Nordeuropas bäst bevarade stadsmur och utgör en viktig del av världsarvet Visby. Vintern 2012 inträffade ett ras i ett murparti strax norr om Österport. Flera orsaker kan ha samverkat till raset, bl.a. att muren i sig utgör en komplex konstruktion, tidigare cementhaltiga lagningar och inte minst fuktinträngning och väderomslag. Utvärderingen av bakgrunden till raset är ett viktigt mål med projektet, inte minst för att finna bättre metoder för framtida vård- och restaurering, samt för återuppförandet av det skadade murpartiet. En byggnadsarkeologisk dokumentation och analys, utgör en viktig och grundläggande del av detta arbete.
Summary
Visby city wall was built in the 1200-1300's and is Northern Europe's best preserved city wall. It forms an important part of the world heritage Visby. During the winter of 2012 a smaller part of the wall collapsed. Several factors may have contributed to this, including that the wall is in itself a complex construction, previous repairs of cement and not least moisture penetration and weather changes. The evaluation of the background of the collapse is an important goal of the project, to find better methods for future care and restoration, and for the rebuilding of the damaged party. A building archaeological documentation and analysis, is an important part of this work.