FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelTillämpning av Europeiska landkapskonventionen (ELC) - Landskapsportal
Dnr3.2.2-604-2013
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionSamhällsavdelningen
ProjektledareAnders Hedlund
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvsinformation
UndertemaInformationsprocesser, iscensättning och digitalisering
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 35 000
Sammanfattning
Projektet syftar till, i samarbete med SLU, att i linje med landskapskonventionen artikel 6 om medetenhet m.m. skapa en s k landskapsportal för insamling och analys av information som rör landskap och människors användning m m av landskap. Genom portalen ska man kunna analysera och förstå utvecklingen av: landskapets pågående förändringsprocesser, människors förändrade attityder och behov och planeringens förändrade perspektiv.