FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelEn metod för torpens arkeologi?
Dnr3.2.2-2763-2013
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionArkeologiska uppdragsverksamheten UV Öst
ProjektledarePia Nilsson
Programperiod2012-2016
FoU temaStyrmedel
UndertemaUtveckling av regelverken
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 40 800
Kortfattat syfte
Föreliggande förstudie avser att undersöka och diskutera det utvidgade fornlämningsbegreppet och dess konsekvenser för kulturmiljöarbetet och den uppdragsarkeologiska praxisen med utgångspunkt från torplämningar.
Sammanfattning
Syftet är att inleda arbetet med att utveckla metodiken för att datera torpen. En uppgift som kommer att vara av avgörande betydelse redan i utredningsskedet när det handlar om tillståndsärenden enligt KML, eftersom dateringen vid det tillfället avgör lagskyddet som i sin tur markant påverkar såväl länsstyrelsens tillståndsprocess som omfattningen på de arkeologiska insatserna i enlighet med KML.