FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelVisualisering som verktyg för lärande om, med och i kulturmiljöer
Dnr3.2.2-3728-2012
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFastigheter och besöksmål
ProjektledareLena Johansson
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvsinformation
UndertemaInformationsprocesser, iscensättning och digitalisering
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 75 000
2013 25 000
Sammanfattning
Riksantikvarieämbetets avdelning för fastigheter och besöksmål vill genom ett seminarium undersöka hur digital visualiseringsteknik kan bidra till lärande. Relevanta frågeställningar är; På vilket sätt kan digital visualiseringsteknik utgöra pedagogiska verktyg som ger besökare till en kulturhistorisk plats möjlighet att gå ifrån att vara betraktare till deltagare? Vad innebär det att vara deltagande? Hur kan digital visualiseringsteknik öka förutsättningarna för (besökarens) lärande? Seminariet ligger till grund för Riksantikvarieämbetets fortsatta arbete på området och utgör också idébas för ett framtida verksamhets- och forskningsprojekt (2013-) där pedagogik, teknik och metoder för visualisering prövas inom någon/några av de fastigheter som myndigheten förvaltar.
Summary
X