FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelByggnadsarkeologi: Nyorientering och handledning
Dnr3.2.2-3090-2013
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionKonstvetenskapliga institutionen - kulturvård
ProjektledareGunhild Eriksdotter
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvsinformation
UndertemaInformationsprocesser, iscensättning och digitalisering
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 300 090
Kortfattat syfte
Förstudien syftar till att utföra en kunskaps- och behovsanalys som identifierar och diskuterar de problem och möjligheter byggnadsarkeologin står inför.
Sammanfattning
Förstudien syftar till att utföra en kunskaps- och behovsanalys för att identifiera några av de centrala problem och möjligheter svensk byggnadsarkeologi står inför. Undersökningen görs i diskussion med flera kulturarvsinstitutioner som på olika sätt arbetar med byggnadsarkeologiska frågor. Målet är att skapa ett handlingsdokument som ger förslag på hur den byggnadsarkeologiska verksamheten kan utvecklas och förbättras framöver.
Summary
This project aims to develop a detailed outline for a new manual in buildings archaeology. The reason is that buildings archaeology despite major changes in recent decades has not been updated or evaluated in a comprehensive publication. The most transformative development concerns the methodology and the introduction of digital technology which offers new opportunities to document and visualize buildings in 3D. The handbook is aimed to practitioners in the cultural field as well as academics. This outline is an attempt to create a new direction in Swedish building archaeology and is to be perceived as applicable, relevant and thought-provoking by stakeholders of the cultural heritage field.