FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelGamla kyrkor - nya värden? Bruk och förvaltning av kyrkor i förändrat samhälle
Dnr3.2.2-3401-2012
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareOla Wetterberg
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaKulturarv för framtiden
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 350 000Särskilt villkor: Endast fallstudie 1 och 4 finansieras.
2014 890 000
2015 362 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar dels till att belysa det komplexa samspelet mellan sakrala och sekulära värden i förvaltningen av Svenska Kyrkans miljöer, dels till kunskap som stödjer utvecklingen av kyrkoantikvarisk praxis.
Sammanfattning
Projektet behandlar det samhällsgemensamma kyrkliga, lagskyddade kulturarvet, dess bevarande, bruk och framtida utveckling. Bakgrunden är samtida förändringar som minskat pastoralt behov av kyrkor och sjunkande medlemstal i Svenska kyrkan. De kyrkliga miljöernas förvaltning har efter kyrkans skiljande från staten än tydligare delats i olika ansvarsområden, med olika roller för statens kulturarvsförvaltning och Svenska kyrkan. Projektet belyser också hur värden utöver de religiösa och antikvariska aktiveras i och kring de kyrkliga miljöerna i denna nya situation. Här studeras också samverkan mellan olika aktörer och hur nya former av ägande, förvaltning och bruk av kyrkomiljöerna utvecklas.