FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelKonferens om riskhantering för kulturvården
Dnr3.2.2-3086-2013
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareCharlotta Hanner Nordstrand
Programperiod2012-2016
FoU temaSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhället
UndertemaKulturarv i samverkan med andra samhällsaktörer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 195 000
Kortfattat syfte
Arrangera konferens 2014 i Stockholm om "Riskhantering för kulturvården" för kulturarvsförvaltare. Genom internationell tvärsektoriell medverkan presenteras modeller, metoder och verktyg för riskhantering för kulturvårdens förebyggande konservering.
Sammanfattning
Brand, översvämning, stöld, vandalism, vibrationer eller skadedjursangrepp kan orsaka stora skador på kulturarvet. Genom att arbeta förebyggande och ha en god beredskap kan man minska riskerna och minimera skadeverkningarna. Systematiskt arbete med riskhantering ökar möjligheterna att prioritera förebyggande åtgärder så att det säkerställes att inte slumpen får avgöra vad som räddas för eftervärlden. Denna ansökan avser en konferens i december 2014 på temat "Riskhantering för kulturvården", där internationella och tvärsektoriella modeller, metoder och verktyg för riskhantering inom kulturvården presenteras. Därtill kommer exempel på praktiska tillämpningar att diskuteras.
Summary
The tangible cultural heritage is daily exposed to a wide range of deteriorative agents, such as fire, flood, theft, vandalism and pest infestation. Risk management can identify potential threats and analyse their probability leading to the development and implementation of cost-effective solutions to reduce these risks and minimize damage. Unfortunately, the state-of-the-art of risk analysis - information, solutions and resources – is spread across diverse cultural heritage communities and service providers. A national conference proposed for Dec. 2014 will bring together actors representing this diverse group of end users and solution deliverers to create national risk networks.