FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelFramtidens naturvärden i kulturmiljöer - fallstudie Gamla Uppsala
Dnr3.2.2-3087-2013
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionInstitutionen för arkeologi och antik historia
ProjektledareJohn Ljungkvist
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaKulturarv för framtiden
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 511 500
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att utreda möjligheterna för att fördjupa en förening av starka natur och kulturvärden i miljöer med ett brett spektrum av intressen och brukare.
Sammanfattning
Förvaltningen av kulturminnen och kulturmiljöer har en lång tradition i Sverige och våra skyddade kulturminnen spelar en viktig roll som oaser för hotade växter och djur. Likaså fungerar naturreservat ofta som indirekta skydd för fornlämningar som annars skulle förstöras av det moderna jordbruket eller infrastruktursatsningar. I detta projekt vill vi utifrån en fallstudie utreda möjligheterna att fördjupa samspelet mellan natur- och kulturvärden. Hur kan vi stärka existerade miljöer och förena besökares inlärning om klassisk kulturhistoria, med ekologi, landskap- och naturhistoria. Hur kan historisk forskning bidra till att stärka naturvärden som har historisk koppling.
Summary
The management of the cultural heritage has a long tradition in Sweden and protected areas often play a vital role as havens for endangered animals and plants. Nature reserves do on their part often function as indirect protection of ancient remains that otherwise would be threatended by modern agricultural methods or the infrastructure. In this project we want examine the possibilities in the interaction between ecologic and cultural values and services. How can we strengthen existing milieus and combine visitiors learning about classic cultural history with present and historic ecology and landscapes. How can historic resarch contribute to strengthen ecological values of old ancestry.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelFramtidens naturvärden i kulturmiljöer – fallstudie Gamla Uppsala
RedaktörJohn Ljungkvist och Anneli Ekblom
Utgivningsår2018
Utgivare/förlagUppsala universitet
IDISBN: 978-91-639-6942-3 (digital)
Länkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-350231
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Framtidens naturvärden i kulturmiljöer – fallstudie Gamla Uppsala som genomfördes vid Uppsala universitet 2014 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.