FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelPlanering av kulturarvsinterpretation – meningsskapande och systemtänkande
Dnr3.2.2-3073-2013
MedelsförvaltareSveriges lantbruksuniversitet
InstitutionInstitutionen för stad och land, Miljökommunikation
ProjektledareLars Hallgren
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvsinformation
UndertemaGestaltning och aktivering av kulturmiljöer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20141 443 000
20152 177 000
20162 148 000
Kortfattat syfte
Syftet med projektet är att utveckla, tillämpa, utvärdera och beskriva en modell för planering av kulturarvsinterpretation med fokus på meningsskapande, deliberativdemokrati och sammanhangsskapande
Sammanfattning
Kulturarvsinterpretation (KI) fyller en viktig funktion för samhällsmedborgarnas uppfattning om och värdering av historia, samtid, framtid, landskap, och kulturarv. KI har potential att bidra med sammanhang och demokratiska samtal om identitet och samhällsvärden. Men utan planeringsmetoder som fokuserar på sammanhang och meningsskapande är risken att KI begränsas till underhållande faktaförmedling. Syftet med projektet är att utveckla, tillämpa, utvärdera och beskriva en modell för planering av kulturarvsinterpretation med fokus på meningsskapande, deliberativ demokrati och sammanhang. Projektet bedrivs i samverkan med tre kulturarvsområden: Läcköslott, Hornborgarsjön och Västra Åsnen.
Summary
Heritage interpretation (HI) serves a key role in shaping public opinion and appreciation of the landscape, cultural heritage, and future of human society . HI also has the potential to contribute to democratic discourse related to social identity and social values. However, without a method for planning which emphasises context and meaning-making, HI can revert to a function of “entertaining fact giving. The aim of the project is to develop, apply, assess, and refine a model for planning heritage interpretation which focus on meaning-making, deliberative democracy and context. The project is carried out in collaboration with three heritage sites: Läckö Castle, Lake Hornborga and Lake Åsnen.