FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelPECSRL 2014: Unravelling the logics of landscape
Dnr3.2.2-3089-2013
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareKatarina Saltzman
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaJämställdhet, solidaritet och internationellt utbyte
Webbplatshttp://www.pecsrl2014.com/
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 25 000
Kortfattat syfte
Ansökan avser anordnande av den internationella konferensen The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape i Göteborg/Mariestad 2014, där RAÄ:s bidrag föreslås finansiera de exkursioner som utgör en central del i konferensen.
Sammanfattning
PECSRL 2014 är en internationell tvärvetenskaplig konferens som arrangeras i Göteborg och Mariestad 8-12 september 2014. Konferensens huvudsyfte är att samla landskapsforskare från hela Europa för kunskapsutbyte i aktuella och angelägna forskningsfrågor rörande nutida och historiska aspekter av landsbygdens landskap. Vi ansöker om stöd från RAÄ för konferensens genomförande, och föreslår att RAÄ:s bidrag i första hand finansierar de exkursioner som genomförs som en central del i konferensen. Under exkursionerna får svenska landskapsforskare, varav flera haft finansiering från RAÄ, tillfälle att diskutera sina forskningsresultat i fält med en kvalificerad, internationell grupp forskare.
Summary
PECSRL 2014 is an international conference focusing on landscapes in a wide meaning from historical dimensions to current landscape services and sustainability perspectives. The conference is planned for 200 participants. It will be held at Wallenberg Conference Center at University of Gothenburg, and in the town of Mariestad, Västra Götaland. The organizing consortium is multidisciplinary representing four university departments and a number of local partners. We suggest that the funding from RAÄ is primarily used to cover the costs of the excursions that are a central part of the conference. These will be guided by Swedish landscape researchers, some of which have been funded by RAÄ.