FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
TitelStyrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet
Dnr3.2.2-3515-2012
MedelsförvaltareRio Kulturlandskapet
ProjektledareMagnus Rönn
Programperiod2012-2016
FoU temaStyrmedel
UndertemaUtveckling av underlag
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2013 735 000
20141 000 000
2015 407 000Villkor: projektet ska genomföras enligt preciserad projektplan
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att undersöka systemet med kompensationsåtgärder och användning av styrmedel vid exploatering i kulturmiljöer med målet att bidra till en rationell samhällsbyggnadsprocess.
Sammanfattning
Projektet syftar till att utreda kompensationsåtgärder vid intrång i kulturmiljöer och vill peka på framtida tillämpningar och behov av kompletterande föreskrifter/råd, genom att visa belysande fall, för att bidra till en rationell samhällsbyggnadsprocess och tydliggörande spelregler. Del 1 utgörs av en begreppsanalys av kompensationsåtgärder, regelverk och intervjuer av tjänstemän. I Del 2 kommer olika projekt där kompensationsåtgärder är aktuella, att utvärderas i en serie "testbäddar". Här kommer tillämpningen av kompensationsåtgärder prövas i experiment. Projektets huvudsökande är Rio Kulturkooperativ. Samarbetande institutioner är Göteborgs Universitet, KTH och SLU.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelKompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer
RedaktörBenjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
Utgivningsår2015
Utgivare/förlagRio Kulturlandskapet i samarbete med KTH/Arkitektur
IDISBN: 978-91-98151-25-1
Länkhttp://www.kulturland.se/wp-content/uploads/2015/09/Kompensations%C3%A5tg%C3%A4rder-vid-exploatering
BeskrivningAntologin innehåller texter från en vetenskaplig konferens den 1-2 december 2014 om kompensation vid exploatering av kultur- och naturmiljöer och redovisar erfarenheter från det pågående FoU-projektet Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet inom tema Styrmedel. Projektet bedrivs vid KTH/Rio Kulturlandskapet.
TitelKulturarv i samhällsplaneringen – Kompensation av kulturmiljövärden
RedaktörBenjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
Utgivningsår2014
Utgivare/förlagRio Kulturlandskapet i samarbete med KTH/Arkitektur
IDISBN: 978-91-98151-21-3
Länkwww.diva-portal.org/smash/get/diva2:769261/FULLTEXT01.pdf
BeskrivningDelrapporten redovisar erfarenheter från FoU-projektet Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet inom tema Styrmedel. Projektet bedrevs vid KTH/Rio Kulturlandskapet.