FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelReading Runes: Discovery, Decipherment, Documentation
Dnr3.2.2-3077-2013
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionInstitutionen för Nordiska språk
ProjektledareHenrik Williams
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaDokumentationsmetoder för kulturarvet
Webbplatshttp://www.runforum.nordiska.uu.se/readingrunes/
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 25 000
Kortfattat syfte
Förberedelse för och anordnande av det åttonde internationella runsymposiet, i Nyköping 1-6 september 2014.
Sammanfattning
Sedan 1980 ordnas regelbundet internationella symposier om runobjekt och runinskrifter. 2014 är det i Sverige dags för det åttonde runsymposiet med c:a 100 deltagare. 53 föredrag är redan anmälda samt 5 postrar. Symposiets teman är upptäckt, tolkning och dokumentation. Runforskning är en kulturarvsaktivitet med högt profilvärde och stort allmänintresse, inte minst internationellt. Raä har varit centrum för denna verksamhet i snart 400 år. Runsymposierna är en möjlighet för världens forskare att samlas, varav en betydande del är yngre och ännu odisputerade. Det är också ett tillfälle att visa upp ett antal av Sveriges mest spännande runstenar och andra fornlämningar i Södermanland.
Summary
In 2014 the 8th International symposium is organized in Sweden. Up to 100 participants are expected and over 50 papers and five posters have been submitted. The themes of the symposium are Discovery, Decipherment, and Documentation. Runic research is a cultural heritage activity with a high profile, and of great interest to the general public and internationally. The Swedish National Heritage Board has been the center of these ativities for 400 years. The symposia present an opportunity for the international researchers to meet, many of whom are not yet PhD:s. It is also an opportunity to show some of our most intriguing runic memorials and other ancient monuments in Södermanland.