FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelKulturmiljövårdens närminne och organisation
Dnr3.2.2-3024-2013
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionAvdelningen för arkiv och bibliotek
ProjektledareOla Wolfhechel Jensen
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaKulturarv för framtiden
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 245 000
Kortfattat syfte
Skapa underlag för ett kommande projekt som ska belysa länsantikvariereformens historia och dess konsekvenser för det regionala kulturmiljöarbetet samt utveckla informationsvetenskapliga metoder för kunskapsöverföring och samtidsdokumentation.
Sammanfattning
Med denna förstudie vill vi förbereda oss inför ett kommande projekt som innebär en historisk analys av den så kallade länsantikvariereformen som genomfördes 1976. Trots att det nu gått över fyra decennier sedan omorganisationen genomfördes är vår kunskap ännu ringa om hur den togs emot och vilka konsekvenser den fick. För att undvika liknande luckor i framtiden vill även utveckla metoder för dokumention av det samtida regionala kulturmiljöarbetet. I förstudien ska vi bland annat titta på sådana metoder och genomföra ett par seminarier. Vi kommer även att leta efter finansiärer till projektet och samarbetspartners i form av forskare.
Summary
The ambition of this pilot study is to prepare for a forthcoming project that on the one hand aims to conduct a historical analyze of the reorganization of the heritage management carried out in 1976. Although the reform still has a profound impact, our knowledge concerning its history is sparse. To prevent future knowledge-gaps the project's purpose is on the other hand to develop methods for collecting relevant and updated information concerning the heritage management in the regions. Among other things the pilot study aims to find financing for the project, identify co-partners, organize seminars concerning the project's issues and test various methods regarding information strategies.