FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelMedborgare och kulturarvsprofessioner möts i digital miljö - en förstudie
Dnr3.2.2-3152-2013
MedelsförvaltareLinköpings universitet
InstitutionInstitutionen för Studier av Samhällsutveckling och Kultur, avdelningen för KSM
ProjektledareBodil Axelsson
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvsinformation
UndertemaInformationsprocesser, iscensättning och digitalisering
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 198 060
Kortfattat syfte
Syftet med förstudien är att inventera forsknings- och kunskapsläget gällande webbportaler och medieplattformar för förmedling och delaktighet inom kulturarvsområdet med särskild fokus på metoder.
Sammanfattning
Nya digitala medier har de senaste decennierna gett förnyat bränsle till diskussioner om demokrati och kulturarv. Satsningar på webbportaler har gjorts såväl centralt som regionalt. De tekniska lösningarna skapar nya sociala dynamiker i möten mellan professioner och medborgare. Förstudien syftar till att inventera och analysera forskningsläget med avseende på webbkommunikation och metoder för att studera samspelet i och omkring de digitala gränssnitten. Den övergripande målsättningen med förstudien är att skapa en god kunskapsbas för att formulera ett större forskningsprojekt om digitala medier, allmänheten och kulturarvsprofessionerna.
Summary
In recent decades, new digital media has fuelled discussions around heritage, democracy and participatory engagement. National as well as regional authorities have implemented web portals and media platforms for sharing and networking. Technology is here an active agent in producing social dynamics challenging both professionals and citizens. This pre-study aims at mapping and analyzing the state of the art of tools available for new modes of communicating and methods to study these places for interaction. The overarching goal is to write a more substantial research proposal on digital media, citizens and heritage professionals.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelMellan kataloger och sociala medier – Medborgare och kulturarvsinstitutionerna på nätet
FörfattareBodil Axelsson
Utgivningsår2015
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-708-7 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8274
BeskrivningPublikationen är ett resultat av förstudien Medborgare och kulturarvsprofessioner möts i digital miljö som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2014 inom temat Kulturarvsinformation och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.