FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelPerspektiv på landskap - utbildningsmodell
Dnr3.2.2-3091-2013
MedelsförvaltareRegionmuseet Kristianstad
InstitutionKulturmiljöavdelningen Landskap och arkeologi
ProjektledarePatrik Olsson
Programperiod2012-2016
FoU temaSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhället
UndertemaKulturarv i samverkan med andra samhällsaktörer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 200 000
Kortfattat syfte
Ökad kunskap krävs för hantering av landskapsperspektivet i enlighet med landskapskonventionen. Genom projektet utarbetas koncept och utbildningsmodell på högskolenivå för kompetensutveckling av tjänstemän i kommuner, museer, privata företag m.m.
Sammanfattning
Inom projektet utarbetas ett koncept för utbildning och kompetensutveckling av tjänstemän som hanterar landskapsperspektiv i sin vardag och profession. Ett mål är t.ex. att de ska kunna utbilda studiecirkelledare och introducera politiker i att tänka i landskap. Den kommunala nivån är särskilt prioriterad. Härigenom kan även kunskapen om den europeiska landskapskonventionen öka och tillämpningen av den främjas. Landskap är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar; alla ska aktivt kunna delta i värdering, förvaltning och planering. Den forskning om landskap som utförts under senare år kan genom projektet tillämpas och nå olika användare.
Summary
The European Landscape Convention was ratified by Sweden in 2010. According to the Convention the landscape is a common and shared responsibility, everyone should be able to actively participate in the valuation, management and planning. For various of the community planning functions this implies an increased need for knowledge of the ELC and its intentions. The proposed project develops and applies a concept for education and training of municipal officials, and aims to increase the knowledge of ELC and to promote the application of it.