FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelBiologiskt kulturarv i praktik och forskning
Dnr3.2.2-3527-2011
MedelsförvaltareSveriges lantbruksuniversitet
InstitutionCBM - Centrum för biologisk mångfald
ProjektledareTommy Lennartsson
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaFörvaltning och Konserveringsvetenskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2012 735 000
2013 754 000
2014 772 000
Kortfattat syfte
Utveckla samarbete RAÄ-CBM om biologiskt kulturarv inom såväl praktisk tillämpning (samverkan förvaltning, dokumentation, landskapsvård) som samhällsorienterad teoribildning (modeller för historiska samband människa-natur, målkonflikter mm).
Sammanfattning
CBM har tillsammans med RAÄ samarbetat och utvecklat metoder att arbeta med biologiskt kulturarv (BK) i olika sammanhang. Arbetet har bekräftat att BK är ett användbart redskap, en bra bas för samverkan mellan kulturmiljö- och naturvårdsarbete, samt ett hotat kulturarv. Genom erfarenhet från fler fallstudieområden (skyddade områden, fäbodmiljöer, betesskogar) ska projektet arbeta med kunskapsuppbyggnad och tillämpning av kunskap om biologiskt kulturarv. Olika kunskapskällor analyseras tvärdisciplinärt. Kunskapen appliceras därefter på praktisk kulturmiljövård och naturvård.