FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
TitelThe role of Food and Gastronomy for a Sustainable Landscape Heritage
Dnr3.2.2-3452-2011
MedelsförvaltareSveriges lantbruksuniversitet
InstitutionLandskapsarkitektur, planering och förvaltning
ProjektledareIngrid Sarlöv Herlin
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaLandskap och hållbara städer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20121 276 928
20131 343 065
20141 340 360
Kortfattat syfte
To facilitate the implementation of the European Landscape Convention (ELC) by exploring the synergies between landscape heritage and gastronomic heritage and their possible role in maintaining a sustainable physical and social environment.
Sammanfattning
Enligt den Europeiska Landskapskonventionen borde en hållbar utveckling av materiellt och immateriellt kultur- och naturarv i ett levande regionalt landskap kunna ske genom att landskapets tillgångar brukas på ett ändamålsenligt sätt av såväl besökare som de som bor i ett område. Detta projekt avser studera hur en samverkan mellan gastronomi och landskap kan bidra till att kulturarvet bevaras genom brukande, på ett sätt som samtidigt bevarar biologisk mångfald och landskapets kulturella/estetiska värden, samtidigt som det producerar livsmedel som är anpassade till smak och livskvalitet för dem som aktivt värdesätter, vårdar och nyttjar landskapet (t.ex. för produktion och/eller rekreation).