FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelFjällens rörelsearv: Diskreta monument i hållbar fjällutveckling
Dnr3.2.2-3149-2013
MedelsförvaltareKungliga tekniska högskolan
InstitutionAvdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
ProjektledareSverker Sörlin
Programperiod2012-2016
FoU temaIntegrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärld
UndertemaIntegrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärld
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 700 000
Kortfattat syfte
Att undersöka och artikulera hur fjällandskap i Sverige har etablerats som platser av kulturell betydelse genom idrott, friluftsliv och annan rörelse - för att bidra till en uppvärdering av landskapet som kan gagna kulturmiljöarbete och näringsliv.
Sammanfattning
Fjällen är i hög grad ett rörelselandskap. De har formats genom samiskt liv i århundraden, men även genom vandring, jakt, fiske, fångst, friluftsliv, turism, idrott, vetenskap. Efterfrågan på miljöer för rörelse, träning och upplevelser fortsätter att växa. Det svenska fjällandskapet har stor betydelse, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt. Det utgör också ett kultur- och naturarv. I detta projekt skall vi undersöka hur rörelsearvet i form av kåtor, stigar, skidspår, rösen etc. har format förståelsen av fjällens landskap. Väl artikulerade och synliggjorda kan dessa landskap, med sina platser och diskreta monument, bidra till hållbar utveckling av flera olika intressen i fjällen.
Summary
The Swedish mountain landscape has great significance, culturally, ecologically and economically. It is also a major cultural and natural heritage. This project will underline the importance of movement in understanding the mountain landscape. The Swedish mountain range is a landscape of movement. It has been shaped by Sami life for centuries, but also through hunting, fishing, outdoor life, tourism, sports, science. The movement heritage, in terms of paths, skiing tracks, hiking trails etc. has shaped the understaning of the mountain landscape. The project will investigate how these landscapes of movement can contribute to a sustainable development in the mountain landscape.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelPodcastavsnitt 7: Fjällens rörelsearv
FörfattareProgramledare: Tomas Hagström Medverkande: Daniel Svensson, Ewa Ljungdahl och Per-Eric Kuoljok
Utgivningsår2016
Länkhttps://itunes.apple.com/se/podcast/storslagen-fjallmiljo/id1150448618?mt=2
BeskrivningPodcastavsnittet är en del av projektet Fjällens rörelsearv: Diskreta monument i hållbar fjällutveckling som genomfördes vid Kungliga tekniska högskolan 2014 inom tema Integrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärld. Ansvarig utgivare: forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö. Finansiär: Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet.