FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelKulturvård 3.0
Dnr3.2.2-3080-2013
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionKonstvetenskaplig institutionen
ProjektledareChrister Gustafsson
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaKulturarv som politikområde
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 538 843Särskilt villkor: Ettårigt projekt.
Kortfattat syfte
I fyra seminarier tydliggöra kulturmiljöarbetets nya roll inom hållbar och inkluderande utvecklings tre dimensioner. Till ett fjärde bjuds ledande internationella forskare in. Resultaten ska ligga till grund för framtida forskning.
Sammanfattning
KMV står inför stora förändringar, inte minst på regional nivå. Idag handlar det inte bara om strikt bevarande, utan hur kulturmiljöer kan användas och bidra till hållbar och inkluderande utveckling. Ny kunskap behövs för att aktivt integrera kulturmiljöarbetet i både kommunal översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram. Projektet är treårigt. Under första året kommer 4 seminarier att arrangeras för att belysa KMVs nya roll. Resultaten kommer ligga till grund för forskning under år 2 och 3. Till seminarierna kommer deltagare att bjudas in för att bredda perspektiven; från näringslivet, akademin, offentliga sektorn och civilsamhället resp från andra discipliner och politikområden.
Summary
Cultural heritage management (CHM) is facing major changes, particularly at the regional level. Today it's not just about strict conservation, but also how cultural assets can be used and contribute to sustainable and inclusive development. New knowledge is needed to integrate CHM in both municipal comprehensive planning and regional development programs. During the first year (of three), four seminars will be arranged to illuminate CHM’s new role. The results will form the basis of research in year 2 and 3. For the workshops, participants will be invited to broaden perspectives, from the industry, academia, public sector and civil society and from other disciplines and policy areas.