FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelCodex Aureus och purpurfärgen
Dnr3.2.2-1845-2014
MedelsförvaltareKungliga biblioteket
InstitutionAvdelningen för fysiska samlingar
ProjektledareLars Ilshammar
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaFörvaltning och Konserveringsvetenskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 100 000
Kortfattat syfte
Vi söker ekonomiskt stöd för ett tvärvetenskapligt seminarium kring identifiering av färgämnen i äldre handskrifter med fokus på purpurfärgen. I centrum står Codex Aureus, ett manuskript från 700-talets England i Kungl. bibliotekets samlingar.
Sammanfattning
Codex Aureus är en betydande medeltida handskrift i Kungl. bibliotekets samlingar, känd för sina illuminationer och för de purpurfärgade pergamentbladen. För att skapa goda beslutsunderlag för bevarandeåtgärder, t.ex. bedöma ljuskänsligheten vid exponering, samt kunna placera handskriften i sitt kulturhistoriska sammanhang är det avgörande att kunna bestämma vilka färgämnen som använts. Genom att sammanföra experter från vetenskaper som kemi, konservering och kodikologi vill vi skapa möjlighet att diskutera teori och metoder kring bestämning av organiska färgämnen med purpurfärgen som tema. Syftet är även att skapa nätverk för fortsatt samarbete och ett framtida forskningsprojekt.
Summary
Codex Aureus is a medieval gospel in the collection of the National Library of Sweden. The manuscript is known for its illuminations and for parchment folios dyed in a purple hue. In order to make well informed decisions regarding preservation and to provide knowledge on the material history of the Codex, it will be necessary to identify the colorant used for the purple hue. By bringing together experts from disciplines such as chemistry, conservation and codicology an opportunity to discuss theory and methods concerning the identification of the organic colorant of the parchment will be created. The seminar will provide a platform for further collaboration and research within this field.