FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelCHANGES - Changes in cultural heritage activities: new goals and benefits for economy and society
Dnr3.2.2-1368-2015
MedelsförvaltareUppsala universitet
ProjektledareChrister Gustafsson
Programperiod
FoU temaJPI CH
UndertemaHeritage Plus
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 465 000
2016 465 000
2017 465 000
Kortfattat syfte
Projektet syftade till att ta fram nya modeller och metoder på lokalnivå för att stödja bevarande, underhåll och inspektion av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Sammanfattning
Projektet syftade till att ta fram nya modeller och metoder på lokalnivå för att stödja bevarande, underhåll och inspektion av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Med utgångspunkt i tre framgångsrika europeiska projekt; Monumentenwacht i Nederländerna och Belgien, Distritti Culturali i Italien och Hallandsmodellen i Sverige har projektet arbetat med att analysera hur de konkret har bidragit till bevarande och restaureringar men samtidigt hur projekten bidragit till att stärka kulturvård inom ramen för lokal hållbar utveckling. Viktiga ledord har varit integrerad, planerad och förebyggande kulturvård.