FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelDialog kring 40 år av förändringar i kulturmiljön
Dnr3.2.2-3485-2014
MedelsförvaltareVästarvet
InstitutionInstitutionen för Kulturvård
ProjektledareBosse Lagerqvist
Programperiod2012-2016
FoU temaSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhället
UndertemaKulturarv i samverkan med andra samhällsaktörer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 100 000Villkor: anslaget får ej användas till utställningsskärmar och reguljärt museiarbete
2016 110 786
Kortfattat syfte
Med hjälp av resultatet från studien av 40 år av förändring i kulturmiljön vill vi nu lyfta frågan kring den kulturhistoriska bebyggelsen och dess betydelse för människors livsmiljöer och framtidens hållbara samhälle. Vi behöver kommunicera resultatet i en vidare krets och få till stånd en dialog med aktörer som på olika sätt påverkar kulturarvet och samhällsutvecklingen.
Sammanfattning
2013-2014 genomför vi en forskningsstudie i syfte att studera förändring i bebyggelsemiljön under perioden 1970-2012. Studien har kunnat lyfta fram och tydliggöra bilder av förändring i kulturmiljön. Med hjälp av resultatet från studien vill vi nu kommunicera frågan kring den kulturhistoriska bebyggelsen och dess betydelse för människors livsmiljöer och framtidens hållbara samhälle. Genom en utställning i stadsrummet, debatter och visningar vill vi få till stånd en dialog med såväl fastighetsägare som beslutsfattare och planerare, aktörer som på olika sätt påverkar kulturarvet och samhällsutvecklingen.
Summary
2013 - 2014 we conduct a research study to study the change in the built environment in the period 1970-2012. The study has been able to highlight and clarify the images of change in the cultural environment. Using the results from this study, we want to communicate the issue concerning the cultural development and its importance to human habitats and future sustainable society. Through an exhibition in the city, debates and views, we want to establish a dialogue with property owners and decision-makers and planners, operators in various ways affecting cultural and social development.