FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelKulturmiljövårdens närminne och regionala organisation
Dnr3.2.2-3421-2014
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionAvdelningen för arkiv och bibliotek
ProjektledareOla Wolfhechel Jensen
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaKulturarv för framtiden
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 700 000Villkor: enligt reviderad beräkning och bemanningsplan 2014-12-02 för FoU-projektet
Kortfattat syfte
Att belysa den regionala kulturmiljövårdens utveckling från 1976 års länsantikvariereform och att utveckla informationsvetenskapliga metoder för samtidsdokumentation och kunskapsöverföring.
Sammanfattning
Hur kulturmiljövården ska organiseras regionalt är en viktig och återkommande fråga. Vid mitten av 70-talet skapades en ny och ännu verksam organisation, länsantikvarieorganisationen. Men trots att det gått över fyra decennier vet vi förhållandevis lite om hur den togs emot och utvecklades. Idag är frågan om den regionala kulturmiljövårdens vara och framtid åter aktuell vilket skapat ett behov av kunskap om dess förflutna för att kunna planera framåt i tiden. Projektets ambition är att råda bot på detta genom att analysera och belysa denna historia och att utveckla metoder för samtidsdokumentation och kunskapsöverföring för att undvika liknade kunskapsluckor i framtiden.
Summary
The ambition of this project is on the one hand to conduct a historical analyze of the reorganization of the heritage management carried out in 1976 and its implementation and effects up till present time. Although the reform still has a profound impact, our knowledge concerning its history is sparse. This is partly due to the lack of relevant information. To create a source material for the historical analyze and to prevent future knowledge-gaps, the project's purpose is on the other hand to develop methods for collecting suitable and updated information concerning the heritage management.