FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelMålning av plåt på kulturhistoriska byggnader
Dnr3.2.2-3426-2014
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareGunnar Almevik
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaFörvaltning och Konserveringsvetenskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 350 000
2016 350 000
Kortfattat syfte
Syftet med projektet är att genom tvärvetenskaplig analys och utvärdering av procedurer och praktiska försök ta fram ett praktiskt kunskapsunderlag för målning av plåttak på kulturhistoriska byggnader.
Sammanfattning
Målad plåt är ett vanligt taktmaterial på kulturhistoriska byggnader och årligen genomförs kostsamma underhållsinsatser och takomläggningar. Idag tillgängliga råd- och procedursamlingar för underhåll av platsmålade och fabrikslackerade plåttak är bristfälliga ur antikvarisk-teknisk synpunkt. 2006 förändrades förzinkningens lagerskydd med följden att tidigare använda målningssystem inte anses tillämpbara på samma sätt som förut. Syftet med projektet är att genom tvärvetenskaplig analys och utvärdering av procedurer och praktiska försök ta fram handfasta kunskapsunderlag för målning av plåttak på kulturhistoriska byggnader.
Summary
Painted steel sheet is a common roofing material for historical buildings, causing costly annual maintenance. Relevant recommendations and guidelines for maintaining in-situ and factory painted sheets are deficient from a conservation point of view. The aim of this project is to assemble and assess information on historic and contemporary materials and procedures, to develop relevant recommendations, guides and educational concepts for building conservation needs regarding cleaning, corrosion protection and painting of steel sheet roofs.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelHantverksvetenskap
RedaktörGunnar Almevik
Utgivningsår2017
Utgivare/förlagGöteborgs universitet
IDISBN: 978-91-983974-2-0
Länkhttps://gupea.ub.gu.se/handle/2077/52386
BeskrivningPublikationen med två texter som direkt avser projektet är ett resultat av projektet Målning av plåt på kulturhistoriska byggnader som genomfördes vid Göteborgs universitet 2015-2016 inom tema Tillståndet för kulturarvet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.
TitelRostskyddsbehandling av takplåt
FörfattareArja Källbom
Utgivningsår2018
Utgivare/förlagGöteborgs universitet
IDISBN: 978-91-983974-4-4
Länkhttp://hdl.handle.net/2077/56651