FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelVisby ringmur
Dnr3.2.2-3508-2014
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionAvdelningen för fastigheter och besöksmål
ProjektledareKristin Balksten
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaFörvaltning och Konserveringsvetenskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 100 000
Kortfattat syfte
Att genom seminarium och rapport kommunicera resultat och erfarenheter från det tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojektet Visby ringmur 2013-2014. Återuppbyggnaden av raserat parti på muren har gett förståelse för materialens samverkan och funktion i murverket och murens byggnadshistorik. Projektet utgör en del av en byggnadsarkeologisk forskningsmiljö inom Riksantikvarieämbetet.
Sammanfattning
Visby ringmur, som byggdes under 1200-1300-talet, är Nordeuropas bäst bevarade statsmur och är en viktig del av världsarvet Visby. Vintern 2012 inträffade ett ras i ett murparti strax norr om Österport. Forsknings- och utvecklingsprojektet Visby ringmur har inneburit att återuppbyggnaden av Visby ringmur har kunnat utföras med kunskapsuppbyggnaden som en lika viktig del som muruppbyggnaden. Resultatet av projektet kommer att presenteras vid seminariet och genom en rapport.
Summary
Visby city wall, was built in the 1200-1300's, is Northern Europe's best preserved city wall. It forms an important part of the world heritage site Visby. During the Winter of 2012 a smaller part of the wall collapsed. Research and development contributed to connect knowledge and rebuilding of damaged party. The result will be presented by seminar and report.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelVisby ringmur – kulturarv som rasar och återuppbyggs
RedaktörUlrika Mebus och Kristin Balksten
Utgivningsår2015
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-706-3 (PDF) ISBN: 978-91-7209-705-6 (Tryck)
Länkhttp://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:865145/FULLTEXT01.pdf
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8220
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Visby ringmur som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2013 inom temat Tillståndet för kulturarvet och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.