FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelHeterogena kulturarv - att ändra framtiden
Dnr3.2.2-3504-2014
MedelsförvaltareÖrebro läns museum
InstitutionÖrebro läns museum
ProjektledareMikael Eivergård
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaKulturarv för framtiden
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 514 000
2016 464 000
Kortfattat syfte
Syftet är att undersöka hur ett heterogent kulturarv kan hanteras och omsättas i kulturarvsfältets praktik. Projektet ska särskilt fokusera HBTQ och funktionshinder och därmed belysa relationer mellan kulturarv, rättigheter och inkludering respektive exkludering. Undersökningen ska skapa nya berättelser, lyfta fram tidigare förbisedda kulturmiljöer och därmed bidra till ett vidgat kulturarv.
Sammanfattning
Projektet kommer tillsammans med funktionshinderrörelsens och HBTQ-rörelsens organisationer och enskilda personer med erfarenheter från olika rättighetskamper skapa kunskap om och lyfta fram rättighetskamperna som en del av det moderna samhällets kulturarv med fokus på tiden från 1930-talet fram till vår egen tid. Centrala frågor i undersökningen handlar om hur kulturarv formeras utifrån dessa perspektiv? Vad kan ett sådant kulturarv innehålla och betyda, till exempel i termer av inkludering, rättigheter och ökad samhällsgemenskap? Undersökningen är en del av ett större projekt med titeln ”Heterogena kulturarv. Att ändra framtiden” och kommer att samordnas med projektets övriga aktiviteter.
Summary
Heterogeneous cultural heritage. The project's starting point is that there is a need for new heritage stories about Sweden and that this in turn requires a renewed cultural heritage practice. The aim is to investigate how a heterogeneous cultural heritage can be managed and transformed in cultural heritage field practice. The project will put emphasis on LGBT and disability and thus shed light on the relationship between cultural heritage, human rights, inclusion and exclusion. The project will create new stories by highlighting previously overlooked cultural environments and thereby contributing to a wider cultural heritage.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelN[ä]r [d]et s[t]ör
FörfattareAnna Furumark och Mikael Eivergård
Utgivningsår2015
Utgivare/förlagPrintfabriken, Karlskrona
IDISBN: 978-91-637-9568-8
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Heterogena kulturarv - att ändra framtiden som genomfördes 2015-2016 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades bland annat genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.
Titel100% kamp : mänskliga rättigheter & kulturarv
RedaktörMikael Eivergård, Anna Furumark
Utgivningsår2017
Utgivare/förlagBoréa bokförlag
IDISBN: 978-91-89140-93-6
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Heterogena kulturarv - att ändra framtiden som genomfördes 2015-2016 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades bland annat genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.