FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
Titelwebbseminarium, Säkert samtal om inkluderande kulturmiljöarbete
Dnr3.2.2-3507-2014
MedelsförvaltareLänsstyrelsen i Örebro
InstitutionPlan & Kultur
ProjektledareMia Geijer
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaJämställdhet, solidaritet och internationellt utbyte
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 40 000
Kortfattat syfte
Ett webbseminarium ska sprida information till verksamma inom kulturmiljövården om innebörden av ett inkluderande och normkritiskt arbetssätt.Seminariet planeras som ett s k säkert samtal med utgångspunkt från den checklista för inkluderande ärendehandläggning i kulturmiljöarbetet och den rapport som tagits fram inom FoU-projektet Inkludering och exkludering i länsstyrelsernas ärendehandläggning.
Sammanfattning
Projektet består i produktion av ett webbaserat seminarium vars syfte är att sprida inspiration och information kring ett inkluderande och normkritiskt arbetssätt för kulturmiljöarbetet. Efterfrågan på fördjupade presentationer är fortsatt stor från såväl enskilda länsstyrelser som olika nätverk.Genom att publicera seminariet på länsstyrelsernas hemsidor får det god spridning. Genom Säkra är en metod där man får prova sina egna föreställningar om olika begrepp. Normalt är samtalen slutna. Idén överförs här i ett öppet samtal som sprids i syfte att avdramatisera begrepp som uppfattas som komplicerade och därmed kan leda till obenägenhet att frångå det invanda och trygga.
Summary
The aim is to improve the understanding of norm kriticism and inclusive adminstration in the preservation and development of cultural heritage. This information have been demanded by professionals as a result of two previous projects, Kalejdokop and Inclusion and Exclution in the Administrations of Cultural Heritage. An educative web seminar will be produced and publiched on the home pages of the County Administrative Boards of Sweden. The seminaries will have the form och a "Safe conversation" wich is a method that is developed to deal with complicated concepts. By producing a web seminare we will reach a large part of the professional field as well as the public in large.