FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelSkärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv
Dnr3.2.2-3441-2014
MedelsförvaltareLinköpings universitet
InstitutionInstitutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
ProjektledareBodil Axelsson
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvsinformation
UndertemaInformationsprocesser, iscensättning och digitalisering
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 737 000
2016 745 000
Kortfattat syfte
Syftet med projektet är att förstå skärningspunkter och glapp mellan intressegemenskapers digitala kulturarvspraktiker och myndigheters digitala verksamheter. Urvalet görs delvis med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. På ett mer grundläggande plan handlar det om att skapa en djupare förståelse för hur kulturarv formas och värderas, såväl identitetspolitiskt som inom myndigheter.
Sammanfattning
Idag delar arkiv, museer och bibliotek en och samma utmaning – gränserna mellan dem och mellan vardagsliv och kulturarvsinstitutioner blir allt mer porösa när digitala miljöer får större betydelse för hur människor, miljöer och kulturarvspraktiker knyts samman. Redan utpekade kulturarv får nya sammanhang och nya former för framspringande kulturarv skapas. I det här projektet studeras de skärningspunkter och glapp som uppstår mellan kulturarvsmyndigheter och identitetspolitiskt kulturarvsskapande bland människor i platsbaserade gemenskaper likaväl som bland dem som förenas av funktionsnedsättning, sexualitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet eller religion.
Summary
Intersections and gaps in linked, shared and networked heritage One of the key questions archives, libraries and museums face today is how to deal with blurring boundaries between different institutions as well as between institutions and people’s everyday life as digital environments have become increasingly important for how people, material culture and heritage practices links. This project studies current intersections and gaps between heritage authorities and political cultural identity work among people in place-based communities as well as among those who are united by disability, sexuality and gender expression, ethnicity or religion.