FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelHavslandskap till ytan. Positionering av stenålderns submarina kulturmiljöer
Dnr3.2.2-3104-2013
MedelsförvaltareLunds universitet
InstitutionInstitutionen för arkeologi och antikens historia
ProjektledareBjörn Nilsson
Programperiod2012-2016
FoU temaStyrmedel
UndertemaUtveckling av underlag
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 236 500
2015 633 000
2016 632 900
Kortfattat syfte
Projektet, som är ett geologiskt-arkeologiskt samarbete, syftar till att kartera, beskriva och diskutera den svenska förekomsten av submarina miljöer från den äldre stenåldern utifrån omfattning, hotbild och befintliga styrmedel.
Sammanfattning
Under tidigmesolitikum, för 11000-8000 år sedan, var havsytenivåerna i södra Sverige tidvis betydligt lägre än dagens. Detta medförde att det i bla Hanöbukten och i Öresundsområdet finns flera översvämmade landskap och stenåldersmiljöer. Omfattningen och karaktären av dessa lämningar har länge varit tämligen okänd. Senare års maringeologisk och marinarkeologisk forskning möjliggör en mer nogrann kartering vilket bör införas i kulturmiljöpraktiken på olika nivåer. Det tilltänkta projektet syftar till att tillgängligöra denna data, samt att föreslå antikvariska metoder och synsätt som tar hand om havslandskapen i linje med både styrmedel och lämningarnas potential som natur- och kulturarv.
Summary
The proposed project is directed towards the marine archaeological planning in Sweden and is a result of the last years geo-archaeological interests of inundated Mesolithic landscapes. These landscape fragments create new opportunities to increase our knowledge about the regional environmental history and forms an important platform for interdisciplinary research. A better knowledge of their extent, cultural heritage potential and threats are crucial for future marine planning and policy decisions regarding the exploitation of marine areas of Sweden. The project seeks to map and debate the submerged landscape from a heritage perspective. A schematic method of investigation will be proposed.