FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelOhälsosamma ämnen i museisamlingar
Dnr3.2.2-3418-2014
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareKaj Thuresson
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaRiskanalys och katastrofberedskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 106 000
Kortfattat syfte
Syftet är att öka kunskapen om hur man kan hantera riskerna med ohälsosamma ämnen i samlingar med kulturhistoriskt värde. Praktiska råd och rekommendationer efterfrågas för säker förvaltning och tillgängliggörande av sådant material. Ett expertnätverk kommer att initieras och drivas under ett år. Under hösten 2015 arrangeras ett öppet seminarium för förmedling av kunskap till svenska museer.
Sammanfattning
I kulturhistoriska samlingar förekommer det föremål som innehåller ämnen som på ett eller annat sätt är ohälsosamma. Föremålen kan, trots detta, ha en viktig funktion som referens-, utställnings- och undervisningsmaterial. För att samlingarna ska kunna förvaltas och utnyttjas på ett bra och säkert sätt behövs stöd och rekommendationer som speglar såväl kulturhistoriska perspektiv som hälso- och miljöaspekter. I nuläget saknas det råd och riktlinjer som stöd för museerna i detta arbete. I projektet sammanförs ett expertnätverk för att stärka arbetet med att långsiktigt ta fram råd och rekommendationer. I ett öppet seminarium förmedlas kunskapsläget, "state-of-the-art", till svenska museer.
Summary
Museum and other cultural historical collections may include hazardous objects. Handling and preservation of hazardous materials require safe and healthy practices. Substances may be harmful or prohibited to use in general, but they may be part of an object that have an important function as reference, exhibition and teaching materials. For materials with high historical value, even hazardous, to be preserved to the next generation and be available to use in a safe way, it is necessary to develop guidelines and practical information that reflect the cultural and historical perspectives as well as health and environmental aspects.