FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelByggnadsvårdens konvent 2015
Dnr3.2.2-3427-2014
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareGunnar Almevik
Programperiod2012-2016
FoU temaSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhället
UndertemaKulturarv i samverkan med andra samhällsaktörer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 25 000
Kortfattat syfte
Syftet med Byggnadsvårdens konventet är att skapa ett fysiskt forum för möten, erfarenhetsutbyte och kunskapsförmedling mellan professionella aktörer inom byggnadsvården. Målet är att öka det tvärsektoriella utbytet och tillgängliggöra forskningsresultat. Konventet i Mariestad 2015 är öppet för 400 deltagare från hela Norden. Målgruppen är företag, myndigheter, museer och föreningar.
Sammanfattning
År 2013 genomfördes Byggnadsvårdens konvent i Mariestad. Totalt 400 professionella aktörer från Sverige och även andra nordiska länder deltog i ett urval av 100 aktiviteter under tre dagar. Syftet med Byggnadsvårdens konventet är att skapa ett återkommande fysiskt forum för möten, erfarenhetsutbyte och kunskapsförmedling mellan professionella aktörer inom byggnadsvården. Målet är att öka det tvärsektoriella utbytet och tillgängliggöra forskningsresultat.
Summary
In october 2013 the inaugural "Byggnadsvårdens konvent" (Building conservation congress) was held in Mariestad. The congress gathered 400 professionals from the field of heritage conservation. The aim of the congress is to create a recurring forum for meetings, exchange of experience and sharing of knowledge between professionals in building conservation. The goal is to increase the cross-sectoral exchange and dissemination of research findings.