FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelKonferens Med historien som kompass
Dnr3.2.2-3443-2014
MedelsförvaltareLunds universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvetenskaper
ProjektledareBjörn Magnusson Staaf
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaKulturarvets existentiella värde
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 165 000
Kortfattat syfte
Syftet med konferensen är att lyfta de frågeställningar som behandlats inom ramen för FoU-projektet "med historien som kompass" i ett vidare internationellt sammanhang. De frågeställningar som berörs är förhållningssätt till förflutenhet, minne och historia i dagens samhälle, bl.a. med hänseende till den digitala utvecklingen, samt vilka konsekvenser dessa förändringar har för kulturarvssektor.
Sammanfattning
Syftet med konferensen "med historien som kompass" är att lyfta forskning kring hur människor idag skapar sina bilder av historien och hur dessa kopplas till förståelse av historia och till tankar om samtid och framtid. Detta är frågor som studerats och undersökts bland annat inom ramen för forskningsprojektet ”Med historien som kompass” som finansierats av riksantikvarieämbetet och kultur Skåne. Konferensen skall belysa strukturer och ramar för hur uppfattningar om historien formas idag utanför de offentliga kulturarvsinstitutionernas ramar. Perspektiven kommer att belysas ur både svensk, dansk och internationell synvinkel.
Summary
The purpose of the conference "with history as a compass" is to highlight research on how people construct ideas of historical consciousness today, and how these constructions relate to apprehensions of contemporary society. These topics have for example been investigated in the research project "with history as a compass", which has been financed by the Swedish heritage board and Culture Scania. Another scope of the conference is to discuss how contemporary economic and social trends as well as technological factors influences understandings of the past outside the public heritage institutions.