FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelStöd för lokalt förankrad integrerad natur- och kulturmiljövård
Dnr3.2.2-3093-2013
MedelsförvaltareStockholms universitet
InstitutionInstitutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
ProjektledarePeter Schlyter
Programperiod2012-2016
FoU temaIntegrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärld
UndertemaIntegrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärld
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20141 160 571
20151 260 517
Kortfattat syfte
Transdisciplinärt med lokala aktörer utveckla målbilder, prioriteringsverktyg för kulturmiljöinventering betingad av ökad exploatering, indikatorer för natur- och kulturmiljövård samt citizen science metoder för datafångst/översiktlig inventering.
Sammanfattning
Gemensam arbetsprocess (gruppmodellering) tillsammans med olika aktörer i fjällandskapets kommer projektet att utveckla metoder för bättre samverkan mellan parterna för att bättre nå miljömålet Storslagen fjällmiljö. Projektet kommer att utveckla prioriteringsgrunder/verktyg för att styra myndigheternas inventeringsarbete till de områden där framtida exploatering är mest trolig. Indikatorer kommer att utvecklas och kunna utnyttjas för att analysera effekten av flera var för sig okontroversiella beslut (sk negativa kumulativa effekter). Slutligen kommer metoder för att utnyttja allmänheten för översiktlig inventering/miljöövervakning på fjället med hjälp av smartphone teknik att utvecklas.
Summary
The project will through group modeling with local stakeholders as well as central, regional and local authorities develop an improved understanding of the context in which the Swedish Parliamentary Environmental Objective for the swedish mountain operates. Developing methods for determining where exploitation pressures, e.g. for mining or power production, are increasing spatially will allow the development of tools for prioritising resources for future surveys for natural and cultural heritage conservation, planning and management. As a supplementary means a citizen science approach employing the ability of smartphones to collect georeferenced data will be developed and field tested.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelPodcastavsnitt 2: Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen
FörfattareProgramledare: Tomas Hagström Medverkande: Calle Österlin, Fabian Mebus och Kjell-Åke Aronsson
Utgivningsår2016
Länkhttps://itunes.apple.com/se/podcast/storslagen-fjallmiljo/id1150448618?mt=2
BeskrivningPodcastavsnittet är en del av projektet Stöd för lokalt förankrad integrerad natur- och kulturmiljövård som genomfördes vid Stockholms universitet 2014-2015 inom tema Integrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärld. Ansvarig utgivare: forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö. Finansiär: Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet.