FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelI stadens utkant - Svensk-romska livsberättelser & lägerplatser från 1900-talet
Dnr3.2.2-3422-2014
MedelsförvaltareStatens historiska museer
InstitutionEnheten för kulturhistoria & samlingar
ProjektledareCharlotte Fernstål
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaJämställdhet, solidaritet och internationellt utbyte
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20151 000 000Villkor för projektets genomförande gäller samfinansiering från SHM och samverkan med genomförda FoU-projekt med samma inriktning.
20161 130 080
Kortfattat syfte
Syftet är att i samskapande med svenska romer uppmärksamma denna del av Sveriges historia med fokus på lägerplatser, livsberättelser och materiell kultur samt att införliva denna osynliga del av kulturarvet i statliga samlingar (Historiska museet (SHM) och Institutet för språk och folkminnen (ISOF)).
Sammanfattning
Romer har funnits i Sverige i minst 500 år. De första inom gruppen sk svenska romer kom i slutet av 1800-talet, och de levde under stor del av 1900-talet ambulerande liv. Syftet med projektet är att i samverkan med romska föreningar synliggöra denna del av Sveriges historia med fokus på lägerplatser & livsberättelser under 1900-talet, och att införliva denna del av kulturarvet i statliga samlingar såsom Historiska museet. Projektet ska genomföra etnologiska intervjuer samt genom arkeologi studera spår av svensk-romska lägerplatser med utgångspunkt i Stockholm och kommer därmed beröra frågor om bla urbanisering, mångkulturalitet och skapande av kontaktzoner för romer och majoritetsbefolkning.
Summary
Roma people have been in Sweden for at least 500 years. The first members of the group known as Swedish Roma arrived in the late 1800s, and during a large part of the 20thC the group was forced to a nomadic lifestyle. The purpose of this project is to, in collaboration with Roma associations, highlight this part of history, focusing on camp sites and life stories during the 1900s, and to incorporate this part of the cultural heritage into state collections (e.g. The Sw. History Museum). The project will carry out ethnological interviews and through archaeology study traces of Roma camps, and will involve questions about e.g. multiculturalism and interaction between Roma and majority Swedes.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelSKARPNÄCKSLÄGRET - Arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck
RedaktörAnna Arnberg
Utgivningsår2017
Utgivare/förlagStatens historiska museer
IDISBN: 978-91-89176-70-6
Länkhttp://shmm.se/wp-content/uploads/2017/04/Skarpnackslagret_FoU-rapport-17.pdf
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet I stadens utkant - Svensk-romska livsberättelser & lägerplatser från 1900-talet som genomfördes vid Statens historiska museer 2015 och 2016 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.
TitelRomska liv och platser
RedaktörLotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius
Utgivningsår2018
Utgivare/förlagStockholmia – forskning och förlag
IDISBN: 978-91-7031-303-5
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet I stadens utkant - Svensk-romska livsberättelser & lägerplatser från 1900-talet som genomfördes vid Statens historiska museer 2015 och 2016 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.