FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2016 
TitelSkogens industrilandskap – berättelse, bevarande, identitet och prioritet
Dnr3.2.2-3033-2015
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKulturmiljöavdelningen, enheten för tillsyn och överinseende
ProjektledareAnneli Sundkvist
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaKulturmiljöns tillstånd
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2016 75 500
Kortfattat syfte
Syftet är att arrangera ett seminarium för att diskutera och problematisera skogsbrukslämningar utifrån tvärvetenskapliga perspektiv. Seminariet ska ses som en samlande insats för att sammanfatta kunskaps- och forskningsläget rörande skogsbrukslämningar och därigenom identifiera möjliga utvecklingsområden. Målgruppen är personer inom kulturmiljövården med kunskap om eller intresse för frågorna.
Sammanfattning
I gamla register och handlingar stöter vi på dem – fäbodstintor, tvätterskor, kolare. Människor med jobb som är främmande för oss idag. De har inte någon framträdande plats i historieböckerna, trots att de bidrog till att skapa dagens rika och välmående land. Spår efter dem finns kvar i skogarna. Rester av tjärbränningsanläggningar och kolmilor. De är svåra att datera, för de har sett likadana ut genom århundraden. Därför är de också svåra att forska om. Till vilken epok hör just den här lämningen? Hur använde man skogsmarken då? Av vem och för vem? Genom att föra samman forskare från olika discipliner i ett seminarium vill vi skapa en plattform för ny kunskap om lämningarnas historier.
Summary
Title: The Domestication of Forests. Identity, narrative and preservation connected to the industrial monuments of Sweden’s woodlands. The woodlands of Sweden are rich in ancient monuments as well as remains from later periods. The industrial heritage of the outlands, eg pits and kilns for charcoal or tar production, is difficult to date and therefore to contextualize and research. Despite protection by Swedish laws, many monuments are damaged by the logging industry every year. To open the research field, an interdisciplinary seminar with the purpose to create a platform for further research on the industrial remains of the forests will be held.