FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2016 
TitelBergsbrukets kulturarv – en analys av ”Atlas-projektets” avtryck
Dnr3.2.2-3127-2015
MedelsförvaltareNorbergs kommun
InstitutionBergslagens medeltidsmuseum
Projektledarecatarina karlsson
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaKunskap som ger mervärde åt kulturarvet
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2016 500 000
Kortfattat syfte
Utifrån ”Atlas över Sveriges bergslag”, ett av de större projekten inom industri- och bergshistoria vill vi undersöka hur kunskapsprojektet påverkar olika samhällsfunktioner som t.ex. samhällsplanering, miljöfrågor och lagstiftning. Sambanden mellan tre områden kommer att undersökas; vetenskaplig forskning, myndighetsutövning och interpretation, d v s hur man skapar berättelser om bergslagen.
Sammanfattning
Under drygt tjugo år har Atlas-projektet pågått. Avsikten har varit att skapa en grund för djupare studier av bergslagernas kulturlandskap, kulturmiljöer och historia. Projektet avslutas 2015 då lämningar i 23 bergslager i 10 län dokumenterats och analyserats. Vilka avtryck har projektet gjort? Hur har projektets resultat utnyttjats inom universitetsforskningen och hos den forskande allmänheten? Har myndighetsutövning förändrats angående t.ex. arkeologiska undersökningar eller definition av fornlämningar? Har guidernas berättelser påverkats och hur svarar projektet mot allmänhetens frågor om bergslagen; hur gammalt är det, var ligger det; vilken gruva eller hytta är äldst?
Summary
Over the past twenty years the Atlas-project has been in progress in Sweden. The intention has been to create a basis for the study of “Bergslagen” a cultural landscape in a mining district. The project ends in 2015 when 23 mining districts in 10 counties are documented and analyzed. It is now time to examine what impact the project made during this time. How has the new basic research been utilized in scientific research? Has authorities changed their views regarding e.g. archaeological surveys or definition of antiquities and ancient monuments? The research will also include the aspect of interpretation and how the history of “Bergslagen” has changed over time in the eye of the public.