FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2016 
Titel”Frukost i det gröna. Sambandet mellan maten och landskapet, ett kulturarv”.
Dnr3.2.2-3013-2015
MedelsförvaltareSLU
InstitutionInst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
ProjektledareIngrid Sarlöv Herlin
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaLandskap och hållbara städer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2016 480 000
Kortfattat syfte
Ansökan syftar åt en fördjupad kunskapsöverskikt , med prel. titel; ”Frukost i det gröna. Sambandet mellan maten och landskapet, ett kulturarv”. Kunskapsöversikten beaktar nuvarande regeringens” livsmedelsstrategi”, ”landskapsbesökares upplevelse av ett matlandskap”, ”att tillgängligöra landskap”, ”förstå och reflektera över landskap” och skiljer sig därmed från tidigare FOU projekt.
Sammanfattning
Projektet innebär en fördjupad kunskapsöversikt med Prel. titel; ”Frukost i det gröna. Sambandet mellan maten och landskapet, ett kulturarv”. Den riktas till en allmän läsekrets och till fackmänniskor inom kulturarvssektor, landskapssektor, och inom utveckling av regional mat. Målet är en kunskapsöversikt över sambandet mat-landskap som underlag till en förhållbar förvalting av kulturarv, skapa förståelse för sambandet mat-landskap och öka medvetenheten om sambandet mat-landskap. Kunskapsöversikten beaktar den nuvarande regeringens livsmedelsstrategi, landskapsbesökares upplevelse av ett matlandskap, samt hur man reflektera över landskap med utgångspunkt från mat/måltider.
Summary
The project involves an in-depth knowledge survey with Prel . title ; "Luncheon on the Grass. The link between food and landscape , cultural heritage " . It is designed both to a general readership and to professionals and experts in the cultural heritage sector , landscape sector and in the development of regional food and food strategies. The goal is a knowledge of the relationship food - landscape as the basis for a sustainable mangement of cultural heritage , to create understanding of the relationship food - landscape and contribute to raising awareness about the link food landscape . This systematic review takes account of the current government's food strategy.