FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2016 
TitelSvensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktområden
Dnr3.2.2-3133-2015
MedelsförvaltareBrottsförebyggande rådet
InstitutionEnheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet
ProjektledareLars Korsell
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaRiskanalys och katastrofberedskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2016 500 000Villkor: ettårigt projekt för 2016, ej förstudie
Kortfattat syfte
Denna studie syftar till att kartlägga förekomsten på den svenska marknaden av föremål från krigs- och konfliktområden, där arkeologisk rovplundring påstås finansiera en eller bägge parter i konflikten. Förstudien år 2016 ger referenskataloger och kunskapsgrund åt en fördjupad fältstudie med fokus på svenska marknadsaktörer, som planerar att genomföras år 2017.
Sammanfattning
Denna studie har som mål att undersöka huruvida den svenska konst- och antikvitetsmarknaden är ett mål för de kulturföremål som plundrats i krigs- och konfliktområden med syftet att finansiera paramilitär verksamhet eller terrorism. En förstudie avgränsar i samarbete med museivärlden områden där sådan arkeologisk rovplundring i nuläget förekommer, och arbetar med hjälp av den historiska geografin och rapporter om plundringens natur i dessa zoner fram föremålstyper utsatta för denna typ av handel. Ges indikationer att svensk handel bidrar till terrorism och krigföring måste Sverige ta sitt ansvar och vidta åtgärder för att förhindra import av stulna eller plundrade kulturföremål.
Summary
This study aims to examine the existence on the Swedish art and antiquities market of archaeological artifacts looted from war zones with the purpose of financing a continued conflict, as has been shown to be the current situation in many countries. The study will, unlike others in the field, use the objects as a starting point. This will not only provide information concerning the market but also help form a full picture of the current market - its buyers, their fields of interest and also the price they are willing to pay.