FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2016 
TitelUngt kulturarv - barn och representationer av barndom på museer
Dnr3.2.2-3036-2015
MedelsförvaltareGöteborgs universitet, Gothenburg Research Institute
InstitutionCentrum för konsumtionsvetenskap
ProjektledareSandra Hillén
Programperiod2012-2016
FoU temaSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhället
UndertemaKulturarv och kulturarvsarbete för barn och ungdom
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2016 400 000
Kortfattat syfte
Vi är intresserade av vad olika kulturarvsinstitutioner kommunicerar om barn och barndom samt hur barn i åldrarna 6-11 år uppfattar och tolkar denna förmedling. Projektet syftar till att undersöka på vilket sätt kulturarv förmedlas till barn, hur barns roll i historien lyfts fram på museerna, samt hur barn får tillgång till och uppfattar det som museerna förmedlar.
Sammanfattning
De kulturhistoriska museernas främsta uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Kulturarv är ett laddat begrepp som rymmer föreställningar om arv som i arvegods och härkomst och bevara vår historia(1). Men vems historia är det som lyfts fram i ett mångkulturellt samhälle, och vem tillgodogör sig det kulturarv som visas upp? Projektet syftar till att undersöka på vilket sätt kulturarv förmedlas till barn, hur barns roll i historien lyfts fram på museerna, samt hur barn får tillgång till, och uppfattar det som museerna förmedlar. Utställningar och pedagogisk verksamhet upplevs och analyseras med barn i åldrarna 6-11 år som engageras som informanter och medforskare.
Summary
The cultural history museums' primary mission is to manage and make our common cultural heritage accessible. Cultural heritage is a loaded term which contain ideas of inheritance in the sense of heritage and ancestry, and to preserve our history (1). But whose history is emphasized in a multicultural society, and who feels included? The project aims to examine how children's role in history and heritage are presented in museums, which children's history that are highlighted and how children gain access to the history and heritage through museums. Exhibitions and educational activities are observed and analyzed by children 6-11 years who are involved as informants and co-researchers.