FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2016 
TitelGästkollega vid Kulturvårdslaboratoriet - kunskapsutbyte och nätverksutveckling
Dnr3.2.2-3035-2015
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionEnheten för konserveringsvetenskap
ProjektledareKaj Thuresson
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaFörvaltning och Konserveringsvetenskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2016 120 000
Kortfattat syfte
Syftet är att skapa nya kontaktytor och nätverk, främja ett ökat kunskapsutbyte samt att öka användandet av naturvetenskaplig metod inom kulturvårdssektorn. Konceptet Gästkollega möjliggör för olika museer/institutioner att sammanstråla och utbyta erfarenheter inom kulturvård och konserveringsvetenskap, att utveckla en fysisk plattform för sammarbete vid Kulturvårdslaboratoriet, i Visby.
Sammanfattning
Riksantikvarieämbetet har utvecklat konceptet "Gästkollega" vid Kulturvårdslaboratoriet i Visby som en stödverksamhet till kulturvårdssektorn. Konceptet ger aktörer inom kulturvård (t ex konservator vid museum eller forskare vid universitet) möjlighet att resa till Visby och i samverkan med andra genomföra projekt som utreder ett problem/frågeställning med hjälp av naturvetenskapliga metoder och en avancerad instrumentpark. Konceptet bidrar till ökad kunskapsöverföring inom sektorn samt utvecklar tvärvetenskapliga nätverk inom konserveringsvetenskap, för kulturvård och samlingsförvaltning. Kulturvårdslaboratoriet blir därmed en fysisk nätverksplattform för kulturvårdssektorn.
Summary
The Swedish National Heritage Board has developed the concept of "Guest Colleague", at the Cultural Heritage Laboratory, at Visby. The concept gives professionals at governmental institutions (as museums or universities), the possibility to travel to Visby and within a project investigating a problem with the help of scientific methods and an advanced tool park of analytical equipment, in collaboration with others. The concept of "Guest Colleague" is contributing with the transfer of knowledge within the sector, and creating interdisciplinary networks of conservation science, cultural heritage and collection care. The Cultural Heritage Laboratory then becomes a platform for networking.